Historik

Sällskapet Gamla BoISare Varberg bildades den 7 april 1949 och den första styrelsen fick följande utseende: ordförande Karl Andersson, kassör Gunnar Svensson, sekreterare Evert Antonsson, ledamöter Gunnar Bruce, Evald Svensson, Bror Bengtsson och Helge Andersson.

Medlemsavgiften fastställdes till 10:- per år och medlemsantalet var 1949 32 stycken. Idag är medlemsantalet drygt 300 stycken och medlemsavgiften 200:-.

Sällskapets ändamål är att ideellt och ekonomiskt stödja moderföreningen samt stärka kamratandan inom sällskapet.

Gamla BoISare klubbvimpel - finns nu att köpa

Nyhet: Gamla BoISares klubbvimpel finns nu att köpa för endast 100:- (ca 32 cm lång, ca 23 cm bred) med fransar och upphängningsanordning.

Vimpeln kommer att finnas till försäljning

på våra årsmöten och halvårsmöten

och kan även beställas

från vår sekreterare Bo Klavberg.