HALVÅRSMÖTE MÅNDAG 23 OKTOBER KL. 18.30

Måndag 23 oktober är det halvårsmöte för Sällskapet Gamla BoISare i Varberg. Vi börjar klockan 18.30 och vi är i IOGT-NTOs lokaler på Prästgatan 27. (Vi hoppas att vi nästa möte kan vara i BoIS ombyggda klubbhus). På programmet är det de sedvanliga halvårs-programmet samt dessutom prisutdelning.

      Årets BoISare 2016 i fotboll, Joakim Lindner

Det är fjolårets pristagare, som utsågs vid årsmötet 29 mars,  som nu skall få sina priser och samtidigt presenteras. Vi hälsar pris-tagarna hjärtligt välkomna; Joakim Lindner, fotboll, Nathan Phillips, brottning och Jonas Lejeviken, ungdomsledare. Mötet avslutas traditionellt med dragning i lotterierna och fika (som vi bjuder på). Hjärtligt välkomna till halvårsmötet.
Årets BoISare 2016 i brottning, Nathan Phillips

DAGS FÖR HALVÅRSMÖTE  ONSDAG 9 NOVEMBER

Onsdag 9 november är det dags för halvårsmöte, klockan 18.30 i IOGT-NTOs lokaler på Prästgatan 27. Förutom de sedvanliga mötespunkterna är det även prisutdelning av pristagarna för säsongen 2015, som utsågs på vårt årsmöte i 6 april.
Årets bäste BoISare i brottning blev André Isberg, som har tagit ytterligare ett steg i sin utveckling och haft fina framgångar under 2015 med bland annat ett JSM-silver på hemmaplan i 66-kg-klassen och även ett silver på senior-SM i 71-kg-klassen
.
 

Årets bäste BoISare i fotboll blev Per Asp, som gjort en stabil säsong som tongivande spelare i backlinjen och varit en starkt bidragande orsak till det fina försvarsspelet under säsongen.
Till Bäste Ungdomsledare under 2015 utsågs brottningens Håkan Persson, ungdomsledare under många år och ansvarig för tävlingsgruppen med knatte- och pojkbrottare.

Halvårsmötet kommer även att gästas av representanter från fotbollens styrelse, som kommer att ge oss en inblick i hur det står till med ekonomin. Är det så dåligt som det ideligen står i Hallands Nyheter, eller finns det ett hopp för fotbollen även inför nästa säsong?

Halvårsmöte torsdag 29 oktober kl. 18.30

Dags för halvårsmöte och du är förstås som medlem hjärtligt välkommen!
Halvårsmötet är i IOGT-NTOs lokaler på Prästgatan 27 och det är på torsdag, den 29 oktober kl. 18.30, som det är mötesdags.
Kvällens gäster är pristagarna som utsågs på årsmötet i våras, Bäste BoISaren i fotboll, målvakten Joakim Wulff och Stefan Berggren, som fick Gamla BoISares ledarpris. Pristagarna kommer att få sina utmärkelser och också bli utfrågade om sina prestationer. Tyvärr är de båda andra pristagarna Pär Nilsson, Bäste BoISaren i brottning, och Anneli Ståhl, Bästa ungdomsledare "Kinna-Bengts Minne", bägge förhindrade att närvara.
De kommer istället att få sina utmärkelser vid fyrstadsbrottningarna 21 november.

Halvårsmötet 2014.

Vårt halvårsmöte som avhölls i IOGT-NTOs lokaler tisdagen den 14 oktober blev uppskattat av de medlemmar, drygt fyrtio stycken,  som hade hörsammat vår inbjudan. Gäster på halvårsmötet var representanter från brottningen och fotbollen som berättade lite om hur väl ungdomarna tas om hand av såväl BoIS Brottning som BoIS Fotboll.
Det var brottningens ordförande Daniel Spetz som med hjälp av ett bildspel berättade om dels alla de framgångar på senare år som brottningens duktiga ungdomar uppnått, dels om hur träningen organiseras. Daniel berättade om en spännande satsning på en ny tränare, Kim Holik, som har stora meriter och som säkerligen kommer att ytterligare höja klassen på våra unga brottare. BoIS brottning kommer även att arrangera Junior-SM i Varberg 21-22 mars. Det är helt klart att BoIS Brottning har stora ambitioner och det skall bli spännande att följa dem under den kommande säsongen. Värt att notera är den allt större flickbrottningen och de stora framgångar som bl a Lisa Holgersson och Sara bengtsson uppnått.
Därefter var det fotbollens tur att presentera sin ungdomsverksamhet och det gjorde Pelle Larsson, ny som ungdomsansvarig, med den äran. Även Pelle använde sig av ett bildspel för att berätta om den allt störe verksamhet som fotbollen bedriver. Även där är flickorna på frammarsch, särskilt i de yngre ålders-grupperna. Det gäller för ungdomsfotbollen i BoIS att ständigt förbättra sig för att kunna leverera spelare till A-laget i Superettan. Något som dom hittills inte har klarat av, men Pelle hoppas att det kommer att bli ändring på det. Ett utökat samarbete med skolan måste komma till stånd, inte bara på gymnasienivå utan även på högstadiet.
Efter dessa två intressanta presentationer var det fika, som sällskapet bjöd på med anledning av 65-årsdagen, och dragning i lotterierna. Nästa möte blir årsmötet i början av nästa år.

Sällskapet har kallat till halvårsmöte tisdagen den 14 oktober kl. 18.30 i IOGT-NTOs lokaler på Prästgatan 27 (hiss finns)

Förslag till dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Dagordningens godkännande
3. Tyst minut för avlidna medlemmar
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
6. Inval av nya medlemmar
7. Årsmötets protokoll
8. Rapporter
9. Övriga frågor
10. Avslutning
Kaffeservering – Lotterier
Kvällens gäster: Representanter för BoIS Brottning och BoIS Fotboll berättar om sin ungdomsverksamhet.
Hjärtligt välkomna!!

Halvårsmötet 2013

Tisdagen den 15 oktober var det dags för halvårsmöte. Det var som vanligt i Odd Fellows lokaler på Skansgatan och vi började 18.30. Förutom de sedvanliga mötesförhandlingarna, fika och lottförsäljning fick vi också besök av Per Olof Olsson, gammal BoISare som numera bor i Helsingborg. Han berättade om sitt innehållsrika fotbollsliv på ett medryckande och trevligt sätt, något som uppskattades av de talrika gästerna.

Per Olof Olsson

VÄLBESÖKT HALVÅRSMÖTE 2012

Vårt halvårsmöte i torsdags (15 nov.) var välbesökt, sextio medlemmar hade hörsammat kallelsen. De kunde efter de sedvanliga mötesförhandlingarna ta del av BoIS kassör, Bengt Gabrielsson, som på ett medryckande sätt redogjorde för BoIS ekonomi första året i Superettan. Frågorna kom tätt och det var intressant att få ta del över hur stor omsättningen är för BoIS numera. På några år har den ökat från knappt två miljoner till över femton - imponerande.

Mötet avrundades på sedvanligt sätt med fika och dragning i lotterierna.