Årsmötet 2 april 2019 gästas i år av BoIS Fotbolls tränare Joakim Persson, som kommer att berätta allt som är värt att veta om BoIS-fotbollen. En intressant kväll utlovas!

Kaffeservering och Lotterier
Vi bjuder våra medlemmar på fikat! 
Styrelsen

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2018

 SÄLLSKAPET GAMLA BoISARE
Årsberättelse verksamhetsåret 2018

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Sven-Göran Dahlberg vice ordförande, Bo Klavberg sekreterare, Leif Nilsson kassör, Göran Adolfsson, Mats Petersson, Alf-Inge Stjärnström och Hans-Åke Olsson. Suppleanter: Roland Jigenheim och Bo Hjalmarsson.

Revisorer och valberedning har varit Arne Theodorsson och Elis Bengtsson med Håkan Munther och Leif Karlsson som ersättare.

Årsmötet avhölls den 4 april i IOGT-NTOs lokaler. Halvårsmötet var den 29 oktober i Bois-Huset.

Styrelsen har avhållit 12 st protokollförda sammanträden.

Årsavgiften har varit 200:- och vid årets slut har sällskapet 284 medlemmar.

Årsmötet utsåg Anton Liljebäck till BÄSTE BOISARE 2017 för fotbollen.
Årsmötet utsåg Joel Månsson till BÄSTE BOISARE 2017  för brottningen.
Till Bäste ungdomsledare 2017 (Kinna-Bengts minne) utsågs 
från fotbollen Fredrik Danielsson och från brottningen Lars Isberg.

Bois Brottning har erhållit 15000:- som bidrag till tävlingsverksamhet.
Bois FC har erhållit 5000:- till sponsring.
Bois paraplystyrelse har uppvaktats med en mikrovågsugn för iordningställande av klubblokalen. 

Medlemmar har uppvaktats i samband med födelsedagar och sjukdom. Styrelsen har även varit representerad vid medlemmars begravningar.
Fem medlemmar har erhållit en julblomma efter dragning i medlemsregist-ret.
Medlemmar i sällskapet har varit behjälpliga vid olika arrangemang, lotteri-försäljning m m.

Ekonomisk ställning            31.12.2017        31.12.2018
Kassa                                     4448:-                 2135:- 
Varbergs Sparbank                    10119:42                        14842:17
Varbergs Sparbank (fond)        30370:66                        30385:92

  
Med en förhoppning om att sällskapet skall växa sig större och starkare och därmed vara till större stöd för moderföreningen och en samlingsplats för Gamla BoISare tecknar vi  och tackar för innehaft förtroende.
Styrelsen

ÅRSMÖTET  ONSDAG 4 APRIL

Sällskapet Gamla BoISare höll sitt årsmöte onsdagen den 4 april klockan 18.30 i IOGT-NTO-lokalen på Prästgatan 27. Årsmötet skulle gästats av två spelare från A-lagstruppen, de båda kaptenerna Gabriel Altemark-Vanneryr och Matt Pyzdrowski, men de hade fått förhinder att komma och berätta om årets försäsong och om seriepremiären mot Örgryte IS.
Gabbe är välkänd för oss Gamla BoISare och har spelat i BoIS säsongerna 2012, 2013 och 2017.

Matt Pyzdrowski är en ny bekantskap och ersätter Jocke Wulff i målet. En utsatt position men tränaren Jocke Persson har fullt förtroende för Matt, som är född i USA men spelat för Ängelholm och Helsingborg. I Ängelholm spelade han säsongerna 2011-2014 och i Helsingborg 2015-2017.
Istället fick assisterande tränaren Fredrik Danielsson, som var på plats, berätta om A-laget och verksamheten kring det. Fredriks insats uppskattades livligt av åhörarna och alla ser fram emot en spännande säsong för BoIS A-lag, där målet i första hand är att klara sig kvar i Superettan.

Inbjudan till årsmötet 2017

Lars Karlsson, ordförande i BoIS Fotboll. Lars Karlsson, ordförande i BoIS Fotboll.

Onsdagen den 29 mars kl 18.30 är det dags för årsmöte i Sällskapet Gamla BoISare. Du som är medlem är hjärtligt välkommen. Sällskapet bjuder på fika och det är som vanligt fina lotterier. Årsmötet gästas av både brottningens och fotbollens ordförande - Martin Peterson från brottningen och Lars Karlsson från fotbollen. De kommer att berätta om den positiva sportsliga situationen i brottning och fotboll som det är nu - och förhoppningsvis skall det bli ännu bättre. Det finns möjlighet att ställa frågor till både Martin och Lars. Vi hälsar alla våra medlemmar varmt välkomna till årsmötet.
Förslag till dagordning:
1. Årsmötet öppnas
2. Tyst minut för avlidna medlemmar
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
6. Frågan om årsmötet har utlysts på rätt sätt

7. Dagordningens godkännande

Martin Peterson, ordförande BoIS brottning Martin Peterson, ordförande BoIS brottning

8. Protokoll från halvårsmötet
9. Styrelsens årsberättelse
10.Styrelsens ekonomiska rapport
11. Revisorernas årsberättelse
12. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
13. Fastställande av medlemsavgifter
14. Inval av nya medlemmar
15. Val av ordförande på ett år
16. Val av tre styrelseledamöter på två år
17. Val av två suppleanter till styrelsen på ett år
18. Val av två revisorer och valberedning
19. Val av två revisorssuppleanter
20. Val av valberedning
21. Val av Årets BoISare 2016 i fotboll och brottning
22. Val av Bäste ungdomsledare 2016, Kinna-Bengts minne
23. Motioner
24. Övriga frågor
25. Avslutning

Styrelsens verksamhetsberättelse hittar du under "Möten/årsmöten"

Sällskapet Gamla BoISares verksamhetsberättelse för 2016

SÄLLSKAPET  GAMLA  BOISARE
Årsberättelse för verksamhetsåret 2016.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Errol Flysjö ordförande, Bo Klavberg sekreterare, Leif Nilsson kassör, Sven-Göran Dahlberg vice ordförande, Göran Adolfsson, Mats Petersson och Alf-Inge Stjärnström. Suppleanter: Roland Jigenheim och Bo Hjalmarsson.

Revisorer och valberedning har varit Arne Theodorsson och Elis Bengtsson med Håkan Munther och Bertil Otterdahl som ersättare.

Årsmötet avhölls den 6 april i IOGT-NTOs lokaler. Halvårsmötet var den 9 november i IOGT-NTOs lokaler.
Styrelsen har avhållit 12 st protokollförda sammanträden.

Årsavgiften har varit 200:- och vid årets slut har sällskapet 314 medlemmar.

Årsmötet utsåg Per Asp till BÄSTE BOISARE 2015 för fotbollen.
Årsmötet utsåg André Isberg till BÄSTE BOISARE 2015  för 
brottningen.
Till Bäste ungdomsledare 2015, Kinna-Bengts minne, utsågs Håkan Persson.

Bois Brottning har erhållit 15000:- som bidrag till tävlingsverksamhet.
Bois FC Ungdomssektion har erhållit 15000:- till tävlingsverksamheten.
Bois FC har erhållit 5000:-.

Medlemmar har uppvaktats i samband med födelsedagar och sjukdom. Styrelsen har även varit representerad vid medlemmars begravningar.

Fem medlemmar har erhållit en julblomma efter dragning i medlemsregistret.

Medlemmar i sällskapet har varit behjälpliga vid olika arrangemang, lotteriförsäljning m m.

Ekonomisk ställning    31.12.2015    31.12.2016
Kassa       2629:00     471:00
Varbergs Sparbank                    8592:92                  9444:67
Varbergs Sparbank (fond)        45327:66                50347:72
  
Med en förhoppning om att sällskapet skall växa sig större och starkare och därmed vara till större stöd för moderföreningen och en samlingsplats för Gamla BOISare tecknar vi  och tackar för innehaft förtroende.
                            Styrelsen

Från årsmötet 2016

Onsdagen den 6 april hölls årsmöte för Sällskapet Gamla BoISare i Varberg i IOGT-NTOs lokaler på Prästgatan 27. Det blev ett lugnt årsmöte, utan några överraskningar eller hetsiga diskussioner. Valen var omval genomgående; Errol Flysjö omvaldes som ordförande på ytterligare ett år, som ledamöter på två år omvaldes Alf-Inge Styjärnström, Sven-Göran Dahlberg och Leif Nilsson och som suppleanter på ett år omvaldes Roland Jigenheim och Bosse Hjalmarsson.
Ett uppskattat inslag på årsmötet var Ronald Johanssons bildvisning "Små stycken om Varberg". Det var en bildkavalkad från olika delar av stan presenterade på Ronalds speciella sätt. Ett stycke nutidshistoria späckat med lite BoIS-bilder, allt presenterat på ett mycket trevligt sätt.
Traditionsenligt avslutades årsmötet med att det utbringades ett fyrfaldigt leve för sällskapet.

 Från årsmötet tisdagen den 7 april 2014

Gamla BoISare hade årsmöte i tisdags med ett drygt fyrtiotal medlemmar på plats. Förutom de sedvanliga valen (idel omval) var det också val av olika pristagare.  Till Årets BoISare i fotboll utsågs Joakim Wulff med följande motivering: "Joachim Wulff, en stabil säsong med avgörande insatser, en starkt bidragande orsak till det fina resultatet och direkt avgörande för ett stabilt försvarsspel under säsongen!"

Även Årets BoISare i brottning utsågs och det blev Pär Nilsson med följande motivering: "Pär Nilsson, har tagit ett steg till i sin utveckling och haft fina framgångar under 2014. Brons på Svenska mästerskapen för juniorer. Silver på världens största ungdomstävling Soft Touch Open. Uttagen i Scandinavian Team och fick åka till USA och delta i ett nordiskt lag mot USAs landslag."

"Kinna-Bengts Minne", priset till en välförtjänt ungdomsledare i brottning eller fotboll, skulle också utses och efter sluten omröstning blev det brottningens Annelie Ståhl som fick priset. Motiveringen löd: "Annelie Ståhl, ansvarig tränare för tjejerna. Har starkt bidragit till den positiva utvecklingen av BoIS nysatsning på tjejbrottning. Coachar vår idag mest framgångsrika tjej Lisa Holgersson. Är förbundskapten för ungdomslandslaget."


Var femte år delar Gamla BoISare ut ett ledarpris och det var dags nu. Det blev fotbollens Stefan Berggren som fick ledarpriset med följande motivering: "Stefan Berggren, mångårig ledare inom fotbollen både på ungdomssidan och numera på seniorsidan, en starkt bidragande orsak till att allt fungerar kring seniortruppen och den positiva stämningen! "

Gäst på årsmötet var fotbollens nye ordförande Håkan Antehag, som berättade lite om sig själv och mycket om sitt arbete i BoIS. Han ser positivt på den kommande säsongen och tycker att de har fått bra ordning på ekonomin och att alla inblandade jobbar på bra. Sportsligt ser det också bra ut på seniorsidan med en bredare trupp i år än förra året, något som kan behövas i en lång och oviss serie. Optimismen frodas och en plats på övre halvan är inte orealistisk, enligt Håkan. Avslutningsvis förklarade han "att siktet är inställt på Allsvenskan, man måste ju sikta uppåt för att vara motiverad att jobba vidare. Men det är ett högt mål som det säkert kommer att ta åtskilliga år innan BoIS uppnår, men vi måste ju försöka!"

Innan årsmötet avslutades med kaffe och smörgås visade Errol Flysjö ett bildspel om den nya boken om Varbergsfotbollens historia, som Varbergs Idrottshistoriska Förening håller på att färdigställa.

 

Styrelsens verksamhetsberättelse
för år 2013

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Errol Flysjö ordförande, Bo Klavberg sekreterare, Leif Nilsson kassör, Sven-Göran Dahlberg vice ordförande, Göran Adolfsson, Mats Petersson och Alf-Inge Stjärnström ledamöter, Roland Jigenheim och Bo Hjalmarsson suppleanter.
Revisorer och valberedning har varit Arne Theodorsson och Elis Bengtsson. med Håkan Munther och Bertil Otterdahl som ersättare.
Årsmötet avhölls den 16 april i Odd Fellow. Halvårsmötet var den 15 oktober i Odd Fellow. Styrelsen har avhållit 9 protokollförda sammanträden.
Årsmötet utsåg Anders Carlsson till BÄSTE BOISARE 2012 för fotbollen.
Årsmötet utsåg André Isberg till BÄSTE BOISARE 2012 för brottningen.
Till Bäste ungdomsledare 2012 (Kinna-Bengts minne) utsågs Krister Söder.
Årsavgiften har varit 150:- och vid årets slut har sällskapet 325 medlemmar.
Bois Brottning har erhållit    15 000:- som bidrag till tävlingsverksamhet.
Sällskapet Gamla Boisare har deltagit i 1:- matchen mot Assyriska.
Medlemmar har uppvaktats i samband med födelsedagar och sjukdom. Styrelsen har även varit representerad vid medlemmars begravningar.
Fem medlemmar har erhållit en julblomma efter dragning i medlemsregistret.
Medlemmar i sällskapet har varit behjälpliga vid olika arrangemang, lotteri-försäljning m m.


Ekonomisk ställning 31.12 2012   31.12 2013
Kassa                              5 456:00       1 378:00
Vbgs Sparbank (fond) 44 670:90     45 053:05
Varbergs Sparbank      25 461:12     35 660:92


Med en förhoppning om att sällskapet skall växa sig än större och starkare och därmed vara till större stöd för moderföreningen och en samlingsplats för Gamla BOISare tecknar vi och tackar för innehaft förtroende.
                                                                                                             Styrelsen

Inför årsmötet 2013

Jörgen Wålemark, BoIS fotbollstränare, gästar vårt årsmöte 25 mars

Gäst på årsmötet är BoIS Fotbolls nye tränare Jörgen Wålemark, som kommer att ge sin syn på situationen för BoIS-fotbollen inför den tredje raka säsongen i Superettan.
Jörgen Wålemark, född 3 april 1972, kommer från Ljungskile och har varit med i Elitfotbollen i många år. Han var med om att föra upp Ljungskile SK från division 5 till Allsvenskan. Han har varit professionell fotbollsspelare i Skottland, Norge och Cypern. Han spelade sin sista match (?) för Ljungskile 2010. Efter det har han tränat BK Häckens U19-lag, som han tog SM-guld med 2011.
Vi hälsar Jörgen Wålemark hjärtligt välkommen till årsmötet och önskar honom lycka till i arbetet som tränare för Varbergs BoIS FC.

ÅRETS BOISARE 2012 UTSEDDA PÅ ÅRSMÖTET

Tisdagen den 16 april 2012 höll Gamla BoISare Varberg sitt årsmöte i Odd Fellow-huset. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna, som avlöpte smidigt, var det också val till Årets BoISare. Nytt för i år, på förslag av styrelsen och godkänt av årsmötet, var att utse två stycken idrottsmän till "Årets BoISare", en i fotboll och en i brottning. Det hade kommit in förslag från såväl BoIS Fotboll och BoIS Brottning på lämpliga kandidater och dessa valdes också med eftertryck på årsmötet. Till Årets BoISare i fotboll valdes Anders Carlsson, som förutom diplom får en penningsumma att fritt disponera. Till Årets BoISare i brottning valdes André Isberg, som även han kommer att få utmärkelsen, ett diplom och en penningsumma. Priserna kommer att överräckas vid BoIS hemmamatch mot Falkenbergs FF 15 juni, då även priset "Kinna-Bengts Minne" till bäste ungdomsledare kommer att utdelas. Det gick till Christer Söder, ungdomsledare i brottning under många år.

Kvällens "underhållning" skulle vara en utfrågning av Fredrik Mohlin, BoIS Fotbolls sportchef, men han fick tyvärr förhinder i sista stund och hade inte möjlighet att komma. Styrelsen hade tyvärr inte möjlighet att ordna en ersättare med så kort varsel, så den traditionella lottdragningen fick bli kvällens underhållning. En klen tröst och till halvårsmötet gäller det för oss i styrelsen att hitta en underhållning som vi vet kommer!

Årsmötet avslutades med ett fyrfaldigt leve för sällskapet Gamla BoISare.