Gamla BoISares ledarpris

 

 1966 beslutades att Sällskapet Gamla BoISare även skulle dela ut ett ledarpris. Det blev efter några år beslutat att det bara skulle delas ut vart femte år. Pristagarna  genom åren är följande:

1966 Stig-Roland Carlsson

1968 Åke Gabrielsson

1970 Olle Andersson

1975 Erik Larsson

1980 Stig "Hagadalarn" Larsson

1985 Hans-Åke Ohlsson

1990 Alf-Inge Stjärnström

1995 Mona-Lill Bengtsson

2000 Ronny Pettersson

2005 Hans Bartholdsson

2010 Bengt Carlsson
2015 Stefan Berggren