• Gamla BoISares priser

De nya reglerna för val av Årets BoISare - antagna vid årsmötet 16 april 2013.

Nya regler för Årets BoISare

Vid varje årsmöte utses Årets BoISare av närvarande medlemmar. Årets BoISare utses bland idrottare i Varbergs BoIS FC och i Varbergs BoIS Brottning, en i varje förening. Förslag på kandidater, minst en per förening, skall ha lämnats av resp. förening i god tid (om möjligt en månad innan årsmötet) till sällskapets sekreterare. Vid årsmötet kan även andra kandidater än de av resp. förening föreslagna föreslås.

Den som utses till Årets BoISare i fotboll respektive brottning får ett diplom samt en penningsumma (från och med säsongen 2012 tvåtusen kronor). På diplomet skall finnas, förutom Sällskapet Gamla BoISares klubbmärke, även texten: "Till Årets BoISare 20xx i FOTBOLL(BROTTNING) har utsetts N. N."

Valet av Årets BoISare sker genom öppet val, i första hand genom frågan: "Kan årsmötet utse N.N. till Årets BoISare i fotboll/brottning", i andra hand genom handuppräckning. Om det fortfarande är oklart om årsmötet är enigt om valet av Årets BoISare skall sluten omröstning ske.

Överlämnandet av priset till Årets BoISare sker genom styrelsens försorg vid lämpligt tillfälle så snart som möjligt efter årsmötet.

Utdelning av priserna

Priserna till "Årets BoISare" i fotboll och i brottning, liksom ungdomsledarpriset "Kinna-Bengts Minne" kommer att överlämnas i samband med hemmamatchen mot Falkenbergs FF lördagen den 15 juni 2013